Hyresgästinformation

Vårt mål är att du ska trivas med din lokal och med oss som hyresvärd. Vi eftersträvar en effektiv fastighetsförvaltning och en hög nivå på vår kundservice, vilket resulterar i nöjda hyresgäster.

Miljöråd

Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska miljöpåverkan från fastigheten. Här är några tips på enkla sätt att jobba miljövänligt:

Hyra

Hyran skall erläggas senast sista vardagen före varje kvartals eller månads början. Det framgår av ert hyresavtal vad som gäller för er. Om du har frågor som rör din hyra kontakta oss gärna.

Skötsel och underhåll

Skyltning

Vi ansvarar för anvisningsskyltar i fastigheten. Som hyresgäst ansvarar du själv för övriga skyltar samt även belysningar, flaggor och markiser etc.

Kontakta alltid oss innan du sätter upp något av ovan eftersom det kan finnas bestämmelser för enhetlighet samt krävas bygglov.

Brandsäkerhet

Brandskydd är ett ansvar vi som hyresvärd och du som hyresgäst har gemensamt. Det betyder att det ska finnas brandskyddsutrustning och ett gemensamt ansvar för att det inte ska börja brinna och för att minska brandskador. Tillsammans kan vi öka brandskyddet för dig, er personal och för andra.

Vi ser till att våra fastigheter följer myndigheternas krav vad gäller brandskydd. Du som hyresgäst ansvarar vanligtvis för brandskyddet inom er förhyrda lokal.

Det är viktigt att snabbt kunna ta sig ut från fastigheten om en brand skulle uppstå. Undvik därför att blockera trapphus och entréer med cyklar, varor och dylikt. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en cykel blockera utrymningsvägar för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs.

Tänk på att du som hyresgäst har ett viktigt ansvar!

Installationer

Vid installation av eventuell egen fast utrustning såsom tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, ventilation eller annan utrustning, som kan tänkas skada lokalen, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i företagets försäkringar.

Underhåll

Hyresgästen ansvarar för god ordning i lokalen och att vårda lokalen enligt villkor i hyreskontraktet. Ytskikt såsom till exempel väggar och golv skall underhållas väl. Vid eventuell avflyttning är hyresgästen skyldig att återställa lokalen till ursprungligt skick. Vid vanvård av lokalen kan kontraktet komma att sägas upp.

Inbrott

Vi tillhandahåller en standardlokal vilket innebär att du som hyresgäst ansvarar för skalskydd, lås och försäkringar. Inbrottsskyddet bör anpassas efter den verksamhet som finns i lokalen. Tänk på att det är du som hyresgäst som ansvarar för skador som uppstår i lokalen vid inbrott!

Vårt ansvar

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Vanligtvis ansvarar vi för:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entrédörrar)
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning

Har du frågor om skötsel och underhåll kontakta oss gärna.