Bostäder

Vårt mål är att du ska trivas med din lokal och med oss som hyresvärd. Vi eftersträvar en effektiv fastighetsförvaltning och en hög nivå på vår kundservice, vilket resulterar i nöjda hyresgäster.

Vill du göra felanmälan eller söka information om skötsel och underhåll? Förhoppningsvis finner du svar på de flesta av dina frågor här. Om du inte hittar det du söker är du alltid välkommen att ta kontakt med oss via e-post eller 031-757 13 40.

Inflyttning

Om du blivit erbjuden en lägenhet hos oss kommer du att kallas till besiktning. Vid besiktningen närvarar du, avflyttande hyresgäst och en representant från Wikowia.

Vi har listat några saker nedan som du bör tänka på när flyttar in i din nya lägenhet.

Avflyttning

Uppsägningstiden för en hyresrätt är alltid tre månader, oavsett lägenhetens standard och läge (undantag endast vid dödsfall). Hyresvärden förbehåller sig rätten att själv välja ny hyresgäst.

Följande fyra steg skall gås igenom innan avflyttning kan genomföras:

 1. Skriftlig uppsägning skickas till Wikowia.
 2. Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen.
 3. Hyresgästen är skyldig att visa lägenheten för olika intressenter.
 4. Innan avflyttning kallas hyresgästen till besiktning.

Avflyttning skall ske senast den sista dagen i månaden när uppsägningstiden gått ut.

Byte

Om hyresgästen önskar byta hyresrätten behövs en ansökan skickas in och godkännas av hyresvärden. Detta görs i följande steg:

 1. Ansökan om direktbyte skall vara hyresvärden tillhanda minst en hel kalendermånad före genomförandedatum. Blankett för byte ifylles och skickas till: Wikowia AB, Järntorgsgatan 8, 413 01 Göteborg
 2. Byte av lägenhet måste skriftligen godkännas av Wikowia.
 3. När hyresvärden godkänt byte av lägenhet skall skriftlig uppsägning skickas till Wikowia.
 4. Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen.
 5. Innan avflyttning kallas hyresgästen till besiktning.

Ladda ner blankett här: DOC eller PDF.

Andra Hand

Förstahandshyresgästen är även under uthyrning i andrahand ansvarig för att alla regler specificerade i hyresavtalet följs. För att få hyra ut i andrahand skall följande steg utföras:

 1. Ansökan om andrahandsuthyrning skall vara hyresvärden tillhanda minst en hel kalendermånad före genomförandedatum. Blankett för andrahandsuthyrning ifylles och skickas till Wikowia. Ladda ner blankett här: DOC eller PDF.
 2. Uthyrning i andrahand måste skriftligen godkännas av Wikowia.
 3. När hyresvärden godkänt ansökan skall Hyreskontrakt för uthyrning av lägenhet i andrahand tecknas och kopia sändas till fastighetsägaren (hyreskontrakt finns att köpa i bokhandel). Hyrestiden skall tecknas på viss tid med angivande av datum för hyresperiodens upphörande (ej tills vidare). Observera att andrahandskontrakt inte kan tecknas förrän hyresvärden godkänt ansökan.
 4. Om förstahandshyresgästen vid andrahandskontraktets utgång ej återflyttar till lägenheten skall lägenheten sägas upp och ställas till fastighetsägarens förfogande. Något hyresförhållande uppkommer inte mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen genom medgivande till andrahandsuthyrning. Om förstahandshyresgästen kommer att befinna sig utomlands under uthyrningsperioden skall fullmakt lämnas till någon i Sverige som kan företräda förstahandshyresgästen i angelägenheter som rör lägenheten.

Hyra

Hyran skall erläggas senast sista vardagen före varje månads början.

Om du har frågor som rör din hyra kontakta oss gärna.

Om du som hyresgäst dröjer med att betala hyran mer än två dagar efter förfallodagen har vi som hyresvärd rätt att säga upp kontraktet. Om du vid upprepade tillfällen missköter dina hyreinbetalningar kan du sägas upp och komma att förlora din rätt till förlängning av hyresavtalet.

Skötsel och underhåll

Installationer

Vid installation av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller annan utrustning, som kan tänkas skada lägenheten, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.

Underhåll

Vid egen tapetsering skall tapeten vara av samma fabrikat, kvalitet och typ som i övriga huset. Färgen skall vara neutral. Målning på tapet godkänns ej. För att undvika återställningsskyldighet skall hyresvärden kontaktas vid tveksamhet. Vid uppsättning av tavlor m.m. på väggarna bör endast x-krokar användas. Vid skador på tapeter utöver normalt slitage är hyresgästen vid avflyttning skyldig att betala för omtapetsering.

Om något går sönder

Saker som går sönder eller slits ut som tillhör lägenheten, behöver du inte laga eller byta själv. Uppstår ett fel eller skada i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen som till exepel tvättstugan, kontakta snarast fastighetsskötaren, så att felet inte förvärras. Om ett fel uppstår med större skada som följd och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig. Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t ex externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

Råd och regler

Ordningsregler

Hyresgästen får inte föra oväsen eller på annat sätt störa sina närboende grannar. Vid störning kan kontraktet komma att sägas upp för avflyttning. Skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen kan begäras.

Allmänna ytor

Hyresgästen skall noga städa efter sig efter användande av tvättstugan. Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda. Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen.

Hemförsäkring

Hyresgästen bör teckna hemförsäkring för att skydda sig, t ex. vid skadeståndskrav.

Sopor

Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten.

Spara energi & vatten

Genom att spara på energi och vatten kan du begränsa elkostnaden och bespara miljön.

Tänk på följande:

Vanvård

Vid vanvård av lägenheten kan kontraktet komma att sägas upp.