Om Wikowia

Vi är ett familjeföretag i tredje generation som bedriver fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter samt bostäder. Bolaget grundades 1993, i Göteborg, av Karl-Otto Wikander, som var bolagets styrelseordförande fram till 2009.

Wikowia ska utveckla och förvalta fastigheter i Göteborgsregionen med målet att skapa en trivsam miljö för människor och företag.