Vanliga frågor A-Ö

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar informationen du söker är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Akuta fel

Fel som inträffar eller upptäcks utanför ordinarie kontorstid och inte kan vänta till nästa vardag, ska rapporteras på telefonnummer 0734-160 440, oavsett tid på dygnet. Det gäller till exempel vattenläcka eller brand som kan skada huset.

Icke akuta fel ska anmälas via felanmälan och kommer åtgärdas under kontorstid.

Vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, ring genast 112.

Andrahandsuthyrning

Du får inte lov att hyra ut din lägenhet utan Wikowias medgivande. Mer information om andrahandsuthyrning hittar du här.

Hyresavi

Om du tappat bort din hyresavi kan du skriva ut en ny via hyresgästportalen här. Det är alltid hyresgästens ansvar att betala hyran i tid, oavsett om hyresavin kommit bort.

Balkong

Du ansvarar för skötseln av din balkong/uteplats. Häng balkonglådor på insidan.

Brandsäkerhet

Brandskydd är ett ansvar vi som hyresvärd och du som hyresgäst har gemensamt. Det betyder att det ska finnas brandskyddsutrustning och ett gemensamt ansvar för att det inte ska börja brinna och för att minska brandskador. Tillsammans kan vi öka brandskyddet för dig, dina nära och för andra.

För att öka brandsäkerheten är brandvarnare ett måste. Du som hyresgäst uppmanas att prova brandvarnaren en gång i månaden och när du varit bortrest. Därtill rekommenderar myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att man har en pulversläckare på minst sex kilo hemma.

Annat viktigt att tänka på:

  • Dra ur kontakten till kaffebryggare, hårtorkar, mobilladdare och liknande när de inte används.
  • Placera inget som lätt fattar eld på eller vid spisen.
  • Gör ren spisfläkten regelbundet. En bortglömd kastrull på spisen kan lätt fatta eld. Elden kan sprida sig till spisfläkten om den är igensatt av fett och därifrån vidare i huset.
  • Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser så att brännbart material inte kan komma i kontakt med glödlampor.
  • Håll dörrar till källare och vindar låsta för att minska risken för anlagda bränder.
  • Placera inte dörrmatta, barnvagn, cykel eller andra föremål i gemensamma utrymmen som portgång eller trapphus – det hindrar utrymning vid brand men också sjuktransporter och städning.

Läs gärna Fastighetsägarnas informationsskrift för mer information om brandskydd här.

Bredband

Vi har olika bredbands- och fibertjänster i våra hus. Du hittar information i din lägenhetspärm om vad som gäller i din bostad.

El

Mer information hittar du här.

Energispartips

Mer energitips hittar du här.

Fest

Grundregeln är att man aldrig får störa sina grannar. För mer information, se Wikowias trivselregler här.

Flytt

Mer information om inflyttning hittar ni här.

Mer information om utflyttning hittar ni här.

GDPR

Wikowia behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer i vår integritetspolicy här.

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos Wikowia förbinder du dig att ha en gällande hemförsäkring under hela hyrestiden. En hemförsäkring täcker mer än bara dina saker, till exempel om du skulle råka orsaka en vattenskada eller eldsvåda i huset där du bor. Vid andrahandsuthyrning bör både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen ha hemförsäkring. Se Elskling och Compricer.

Husdjur

Du som ägare är ansvarig för dina husdjur. Se till att de inte förorenar de gemensamma utrymmena, utomhus och inomhus. Med respekt för dina grannar får du inte ha med dig husdjur till tvättstugan. Hundar ska vara kopplade när de vistas i och kring husen. Skällande hundar kan räknas som en allvarlig störning och vara skäl till uppsägning. Kattägaren är ansvarig för sin katt även om den släpps ut.

Huskurage

Vi uppmanar alla våra hyresgäster till Huskurage att våga agera om det är bråk hos grannen. Du ska alltid göra en orosanmälan om du misstänker att barn far illa i sin hemmiljö – det är du skyldig till enligt lag. Du kan välja att vara anonym. Läs mer under Wikowias trivselregler här.

Hyreshöjning

Hyresförhandlingar sker årligen. Som hyresgäst får du information om när det är dags, både inför förhandling, höjning och eventuell retroaktiv debitering.

Hyresinbetalning

Hyran skall erläggas senast sista vardagen före varje månads början. Om du som hyresgäst dröjer med att betala hyran mer än två dagar efter förfallodagen har vi som hyresvärd rätt att säga upp kontraktet. Om du vid upprepade tillfällen missköter dina hyresinbetalningar kan du sägas upp och komma att förlora din rätt till förlängning av hyresavtalet.

Källsortering

Alla ska källsortera enligt lag, men förutsättningarna varierar mellan kommuner. Wikowia försöker alltid erbjuda så bra källsortering som möjligt i soprummen.

Observera att vi inte har avtal om grovsopor som till exempel möbler, cyklar, mattor, däck etc. Detsamma gäller farligt avfall, som bland annat elektroniska produkter, bilbatterier, läkemedel, kemikalier etc. Grovsopor och farligt avfall ska ni själva transportera till närmaste återvinningscentral.

Information om hur du sorterar dina sopor hittar du här.

Ljudnivå

Störande ljud är en vanlig källa till irritation. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar under alla tider på dygnet. Det är särskilt viktigt att inte spela hög musik, borra, tvätta eller på andra sätt göra höga ljud mellan klockan 22.00 på kvällen och 07.00 på morgonen.

Prata med dina grannar. Om du vill ha fest, berätta för dina grannar om planerna. Säg vilken tid du räknar med att festen ska vara slut och ge dem kontaktuppgifter så de kan höra av sig om de blir störda. Be dina gäster vara tysta i trappuppgången och utanför huset när de ska gå hem.

Om en granne stör, ta i första hand kontakt och försök hitta en vänskaplig lösning. Om det inte fungerar och störningen upprepas, gör en anmälan.

Om det är bråk hos grannen, visa huskurage.

Lägenhetsbyte

Här finner du vad som gäller om du vill byta lägenhet med någon annan.

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har två nummer: lägenhetsnummer, ett nationellt register som används i folkbokföringen och Wikowias objektnummer, som vi använder för att hitta rätt i våra fastigheter och fastighetssystem.

Lägenhetsvård

Som hyresgäst är du skyldig att ta hand om din lägenhet. Om något inte fungerar som det ska anmäler du det via felanmälan. Läs mer om Eget ansvar i våra trivselregler.

Du kan bli skyldig att betala för onormalt slitage när du flyttar ut. Du får inte bygga om, sätta upp balkongskydd, markis, parabolantenn eller likande utan Wikowias medgivande.

Nycklar

Extranycklar beställs av Wikowia och betalas av dig. Om du blir utelåst måste du själv kontakta och bekosta låssmed. Borttappad eller stulen nyckel ska anmälas och kan leda till låsbyte.

Renovering

Om du önskar en bedömning gällande renovering av din lägenhet, vänligen kontakta kundtjänst.

Om du föredrar att renovera själv sker det på din egen bekostnad. Renoveringen ska vara professionell, ske fackmannamässigt och förändringen ska vara ”normal”. Om du väljer ovanliga tapeter, färger eller annat som avviker, eller om renoveringen inte är fackmannamässigt utförd, kan du bli skyldig att återställa lägenheten i samband med utflyttning. För renovering utöver ytskikt krävs Wikowias medgivande.

Rökning

Rökning är inte tillåten i husens gemensamma utrymmen, som trappuppgångar och tvättstugor. 2019 skärptes lagen kring rökning på allmänna platser, vilket innebär rökförbud på bland annat lekplatser och utanför lokaler dit allmänheten har tillträde. Ta också hänsyn om du röker på balkongen eller på andra platser utomhus, så att röken inte stör grannarna.

Om du röker i din lägenhet och lukten sätter sig i väggarna får du bekosta sanering den dag du flyttar ut.

Skadedjur

Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet eller i huset där du bor ska du kontakta kundtjänst skyndsamt.

Snöröjning

Wikowia ansvarar i de flesta fall för att skotta snö och bekämpa halka kring våra fastigheter. Vi har snöröjningsavtal med etablerade entreprenörer i alla våra hus. Så snart snön har lagt sig påbörjar de röjningsarbetet men då det snöar på många ställen samtidigt kan det ibland dröja innan de hinner klart hos alla. Vi ber om er förståelse för att de inte kan vara överallt samtidigt och uppmanar våra hyresgäster att ta det försiktigt.

Om du upptäcker plötslig blixthalka eller farliga istappar i huset där du bor, ber vi dig felanmäla det så snart som möjligt.

Tavlor

För lättare upphängningar är det sällan nödvändigt att borra i väggen. I gipsväggar räcker det med att slå en spik snett nedåt. För betongväggar kan du använda en plastkrok som fästs med tre eller fyra tunna spikar. När du undviker att borra i väggarna blir det också mindre att återställa den dagen då du flyttar.

Temperatur

Enligt hyreslagen skall inomhusvärmen ligga på minst 18 grader. Uppvärmningen i våra fastigheter styrs av utetemperaturen. Vid väderomslag kan temperaturen sjunka lite under några dagar.

Tvättstuga

Information om hur tvättid bokas finns i respektive fastighet. Följ trivselreglerna.

Uppsägning

Uppsägningstiden är vanligtvis tre kalendermånader, det vill säga tre månader från nästkommande månadsskifte. Undantag kan göras vid dödsfall, då en kalendermånad efter det att uppsägningen inkommit till Wikowia, erbjuds.

Uppsägning skickas till Wikowia via post eller e-post. Alla som står på kontraktet måste skriva under uppsägningen. Mer information och blanketter hittar du här.

Uteplats

Du som hyresgäst med uteplats ansvarar själv för skötsel av gräsmatta, plattor, rabatter, häckar, buskar och egna staket. Det gäller även snöröjning. Du bör ta hänsyn till följande:

  • Gräset ska inte vara högre än åtta cm och bör under växtsäsong klippas en gång per vecka.
  • Rabatter ska hålla fria från ogräs, även häckar ut och insida.
  • Ogräs mellan plattorna på uteplatsen ska tas bort. Rensa mesta möjliga, döda resten miljövänligt med kokande vatten upprepade gånger.
  • Häckar ska klippas minst en gång per år. Kom överens med grannen om hur ni löser avgränsningar mellan era uteplatser. Maxhöjd på häckar i ett bostadsområde är 160 cm.

Efterföljs inte ovanstående och Wikowia måste åtgärda kommer du som ansvarig hyresgäst att debiteras för arbetet.