Lokaler

Vårt mål är att du ska trivas med din lokal och med oss som hyresvärd. Vi eftersträvar en effektiv fastighetsförvaltning och en hög nivå på vår kundservice, vilket resulterar i nöjda hyresgäster.

Vill du göra felanmälan eller söka information om skötsel och underhåll? Förhoppningsvis finner du svar på de flesta av dina frågor här. Om du inte hittar det du söker är du alltid välkommen att ta kontakt med oss via info@wikowia.se eller 031-757 13 40.

Miljöråd

Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska miljöpåverkan från fastigheten.

Här är några tips på enkla sätt att jobba miljövänligt:

Hyra

Hyran skall erläggas senast sista vardagen före varje kvartals/månads början.

Om du har frågor som rör din hyra kontakta oss gärna.

Skötsel och underhåll

Skyltning

Vi ansvarar för anvisningsskyltar i fastigheten. Som hyresgäst ansvarar du själv för övriga skyltar samt även belysningar, flaggor och markiser etc. Kontakta alltid oss innan du sätter upp något av ovan eftersom det kan finnas bestämmelser för enhetlighet samt krävas bygglov.

Brand

Vi ser till att våra fastigheter följer myndigheternas krav vad gäller brandskydd. Det är viktigt att snabbt kunna ta sig ut från fastigheten om en brand skulle uppstå. Undvik därför att blockera trapphus och entréer med cyklar, varor och dylikt. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en cykel blockera utrymningsvägar för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Tänk på att du som hyresgäst har ett viktigt ansvar!

Installationer

Vid installation av eventuell egen fast utrustning såsom tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, ventilation eller annan utrustning, som kan tänkas skada lokalen, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.

Underhåll

Hyresgästen ansvarar för god ordning i lokalen och att vårda lokalen enligt villkor i hyreskontraktet. Golv skall underhållas väl.Vid eventuell avflyttning är hyresgästen skyldig att återställa lokalen till sitt ursprungs skick. Vid vanvård av lokalen kan kontraktet komma att sägas upp.

Inbrott

Vi tillhandahåller en standardlokal vilket innebär att du som hyresgäst ansvarar för skalskydd, lås och försäkringar. Inbrottsskyddet bör anpassas efter den verksamhet som finns i lokalen. Tänk på att det är du som hyresgäst som ansvarar för skador som uppstår i lokalen vid inbrott!

Vårt ansvar

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Vanligtvis ansvarar vi för:

Har du frågor om skötsel och underhåll kontakta oss gärna.