Hyresgästinformation

Vårt mål är att du ska trivas med ditt boende och med oss som hyresvärd. Vi eftersträvar en effektiv fastighetsförvaltning och en hög nivå på vår kundservice, vilket resulterar i nöjda hyresgäster.

Vill du göra en felanmälan eller söka information om din in- eller avflyttning eller undrar vad som gäller vid en andrahandsuthyrning? Förhoppningsvis finner du svar på de flesta av dina frågor här.

Om du inte hittar det du söker är du alltid välkommen att ta kontakt med oss via e-post eller 031-757 13 40.

Inflyttning

Vi har listat några saker nedan som du bör tänka på när du flyttar in i din nya lägenhet.

  • Adressändring - Det är viktigt att du ändrar din folkbokföringsadress hos Skatteverket så att den stämmer överens med var du bor, det är du nämligen skyldig enligt lag att göra senast en vecka efter att du flyttat. Du kan också använda dig av Adressändring. De flesta myndigheter får då meddelande om att du har flyttat. Hos adressändring kan du även beställa eftersändning av din post.
  • Hemförsäkring - Flytta din hemförsäkring. Är det din första egna bostad och du saknar hemförsäkring behöver du teckna en. En hemförsäkring gör att du kan leva tryggt i ditt hem. På Zmarta kan du få förslag och jämföra olika försäkringsbolag.
  • Elabonnemang - Du som bår i Wikowias fastigheter i Kålltorp och Alingsås ska själv teckna elabonnemang. Kontakta den lokala nätägaren i din kommun. För Göteborg Göteborg Energi, för Alingsås Alingsås Energi. Vill du teckna avtal för elhandel med annan leverantör än nätägaren kan du jämföra olika leverantörer och få tips och råd på Elskling eller Compricer.
  • Hänglås - Sätt genast upp hänglås eller liknande på ditt nya förråd.
  • Dörrskylt - Meddela hyresvärden vilket namn som ska stå på dörren. Fäst inga egna skyltar på dörren.
Avflyttning

Uppsägningstiden är vanligtvis tre kalendermånader, det vill säga tre månader från nästkommande månadsskifte. Undantag kan göras vid dödsfall, då en kalendermånad efter det att uppsägningen inkommit till Wikowia, erbjuds.

Vill du säga upp din lägenhet fyller du i blanketten Uppsägning som sedan skickas till Wikowia via post eller e-post. Alla som står på kontraktet måste skriva under uppsägningen.

När vi tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig. Bekräftelsen innehåller information om datum för avflyttning, visning, besiktning, städning och nyckelåterlämning.

Tips och råd inför flytten!

  • Kom ihåg att du är skyldig att visa lägenheten för kommande hyresgäst. Det gäller även om du hyr ut lägenheten i andra hand och om lägenheten måste visas flera gånger.
  • Låt hyresvärden komma in i lägenheten för besiktning.
  • Hela lägenheten ska vara ordentligt flyttstädad när du lämnar den. Glöm inte bort balkong och förråd!
  • Lägenheten och alla nycklar ska lämnas till Wikowia senast klockan 12 första vardagen i månaden, om vi inte kommit överens om något annat.

Fler tips och råd inför flytten hittar ni här.

Lägenhetsbyte

För att få byta lägenhet med någon annan måste du haft ett förstahandskontrakt i din nuvarande lägenhet hos Wikowia i minst ett år. Du ska ha beaktansvärda skäl för lägenhetsbytet, det vill säga att det finns ett behov av den nya bostaden. Sådana skäl kan vara förändringar som efter avtalets tecknande uppstått i familje-, ekonomi- eller arbetssituation. Den du byter med måste uppfylla de krav vi har på våra hyresgäster. Vår uthyrningspolicy hittar ni här.

Wikowia måste alltid godkänna ett lägenhetsbyte. Lägenheten övertas i befintligt skick. Om du deltar i ett byte utan vårt godkännande förlorar du ditt kontrakt. Det får inte heller förekomma betalning för kontrakt i samband med lägenhetsbyte. Otillåten ersättning för ett hyreskontrakt är straffbart och kan leda till fängelse i upp till fyra år samt uppsägning av hyresavtalet.

Både du och den du vill byta bostad med ska fylla i blanketten för ansökan om lägenhetsbyte. När bytet godkänts får ni ett beslut med ett datum då era nya avtal börjar gälla. Därefter kan ni skriva på era nya hyresavtal och bestämma när ni ska flytta. Räkna med att bytet kan genomföras tidigast tre månader efter det att er ansökan inkommit till Wikowia.

Bytesansökan hittar du här.

Andra Hand

Du som har förstahandskontraktet har rätt att hyra ut i andra hand om du har ett giltigt skäl, till exempel studier, tillfälligt arbete på annan ort eller militärtjänstgöring. Lägenheten får inte hyras ut i andra hand utan att Wikowia godkänt din ansökan. Vi godkänner andrahandsuthyrning upp till ett år med ett halvår i taget.

Du får inte ta ut högre hyra än den du själv betalar, men om lägenheten är fullt möblerad får du göra ett tillägg på hyran med högst 15 procent. Om el, bredband eller liknande ingår i uthyrningen har förstahandshyresgästen rätt att ta ut ersättning utan tillägg för det.

Du som förstahandshyresgäst har alltid ansvar för att hyran kommer in i tid och att din andrahandshyresgäst följer våra trivselregler. Om det uppstår problem med din hyresgäst kan det leda till att du förlorar ditt förstahandskontrakt och båda tvingas flytta.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd eller om du tar ut för hög hyra riskerar du, förutom att förlora ditt förstahandskontrakt, även böter eller fängelse enligt Jordabalken 12 kap.

Andrahandshyresgästen får aldrig ta över förstahandskontraktet.

Blankett för ansökan om att hyra ut i andra hand hittar du här.

Hyra

Hyran skall erläggas senast sista vardagen före varje månads början.

Om du har frågor som rör din hyra kontakta oss gärna.

Om du som hyresgäst dröjer med att betala hyran mer än två dagar efter förfallodagen har vi som hyresvärd rätt att säga upp kontraktet. Om du vid upprepade tillfällen missköter dina hyresinbetalningar kan du sägas upp och komma att förlora din rätt till förlängning av hyresavtalet.