Uthyrningspolicy vid uthyrning av bostäder med statligt investeringsstöd

Uthyrningspolicy vid uthyrning av bostäder med statligt investeringsstöd

Grundkrav

Som inkomst räknas följande:

En kreditupplysning görs på alla sökande innan erbjudande om lägenhet skickas ut. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på tillämpar vi det så kallade förbehållsbeloppet, som Kronofogdemyndigheten fastställer varje år.

Boendereferenser tas på samtliga sökande som blir erbjudna en lägenhet. Tagna referenser får ej vara negativa, i form av t ex konstaterade störningar eller återkommande sena hyresbetalningar.

Max antal boende per lägenhet

Antal personer avser vuxna och barn.

Relaterad information

Generell Uthyrningspolicy